Projekty

Zavedenie inovatívnej technológie na výrobu fotovoltaických panelov a zvýšenie zamestnanosti - Projekt 1, Projekt 2